Ljudi više nikako ne cijene dovoljno život, te žive taj neki vritualni svijet više i više cijene online navike. Društvene mreže su u današnje vrijeme sve i često one poremete pojam stvarnosti, gdje ljudi misle kako neko živi idealan život i da je njima jako dobro sudeći prema fotkama.

Sa vama danas dijelimo jedan neobičan način na kojeg se ova porodica oprostila od starije gospođe. Nikada nije lijepo vidjeti da nekoga više nema sa nama, te budu često spomenute riječi ko je sve ožalošćen i kada će da bude spr0vod.

Ipak, kod ove gospođe je bilo to skroz drugačije jer je kod nje pisalo sa velikim slovima “Dobro sam, biće bolje”, pa sve to je iz nekog neobjašnjenog razloga.

Ovakvo nešto se ne viđa svakog dana i upravo radi toga je uzelo mnogo pažnje od ljudi koji su to vidjeli,  gdje se neko sjetio ovo uslikati pa objaviti na društvene mreže.