T1jelo od nestale žene sa Floride su našli iza njene kuće kada je nju tamo baci0 njen majstor, kako je p0licija saopštila. Keoki Hilo Demič od 34 godine je 0ptužen za ub1stv0 Sintije Kol od 57 godina koja je nestala brzo nakon što je bila prisutna umjetničkom festivalu u Džensen Biču sedam dana prije toga.

Navodno su p0licajci našli snimak sa kamere na vratima gdje je Demič napustio džip koji je bio u vlasništvu žene u blizini njene kuće i te noći kada su je p0sljednji put vidjeli.

P0licija je istražila njenu imovinu, te su vidjeli vrh septičke jame u njenom dvorištu koji je bio otvoren, a onda su pogledali unutra, te su vidjeli njeno t1jel0 u septičkoj, kako je policija rekla.

Također su rekli da za 40 godina službe nešto ovakvo nisu vidjeli. Taj čovjek je njima dao par izjava za koje su znali da je lažne, a onda su ga i optužili.