Kada pomenemo Dalilu i Husu, moramo da kažemo kako je on poslije poziva sa kćerom po prvi put se sada oglasio. On je bio donio odluku da više za medije ne daje izjave, ali priča da je Dalila ostavila dijete u Švicarsk0j ga je povukla da se oglasi. Ova tema se nekoliko puta pokretala do sada, kako kaže Huso, Đedović je o tome sam pričao u pušioni, a on nije ni svoj prijatelj, a najmanje Dalilin.

 

Huso je rekao kako je raz0čaran u Dalilu i kako mu je žao što nije poslušala oca i odustala od Cara, pa je sebi dozvolila da joj on pred svima kaže kako je ostavila navodno dijete, i kako je on to čuo. Huso kaže da ga je stid što mora reći da jeste Dalila bila i živjela sa svojim bišim u toj zemlji, da nikada nije javno želio pričati o tome, ali sada mora reći, ali je dodao da daje gIavu za svoju kćerku, svoje dijete da ona nema dijete koje je 0stavila, to je Iaž.