Danas kako vidite donosimo jednu ispovijest koja je p0tresla široke narodne mas,e zašto? Pa kako jedna djevojka od 22 godine dovede sebe da se viđa sa čovjekom u šesdesetim, komentarišu široke narodne mase. Ona je napisala anonimnu ispovijest da se objavi kako bi joj neki roditelji dali svajer, kako je napisala, ne smije da kaže svojim roditeljima, zna da to ni u Iudilu neže podržati.

Taj čovjek s kojim se viđa je stariji od njenog 0ca, sve vam je jasno. Ona je istakla da je išla šetati psa i da je u parku upoznala tog gospodina, ono što je istakla je da se na njemu ne vide te godine, izgleda dobro ,umio je da je dovede do Iudila, jednostavno ne može bez njega, smatra da samo on zna šta joj treba.

Ona se pIaši da ovo nije manipuIacija kojoj je paIa, moli za p0moć i savjet, kako smo istakli već, ali naravno ljudi su pisali sve osim savjeta. 0suli su po njoj drvIje i makenje u komentarima, vjerujemo da je to nije ohrabrilo.