Amerikanka Doroteja Puenta je uvijek izgledala kao jedna fina baka iz komšiluka, ali ipak iza te fasade se krila jedna mračna tajna jer je ona bila m0nstrum serijski ub1ca sa najmanje 9 žrt’ava.

Ona je u svoj pansion u Kaliforniji primala ranj1ve ljude i beskućnike, pa je neke od njih tr0vala, a neke davi1la prije nego što ih je ispratila na vječni p0činak na svome imanju pa onda unovčila njihove čekove socijalnog osiguranja.

Godinama je sve to njoj prolazilo neprimjećeno, a sve je bilo tako dok socijalna radnica Džudi Mojs nije prijavila nestanak stanara i p0licajci su bili u š0ku kada su pronašli šest t1jela u dvorištu od ove starice.

Jedan od njih je bio Alvaro koji je imao pr0blema sa mentalnim zdravljem i Džudi nije prihvatila to objašnjenje od starice da je on otišao u odmor u Meksiko sa svojim bratom, posebno radi toga što je ona znala da nije razgovarao sa svojom porodicom.