Nakon što kosa počinje da postaje tanja i opada, te nokti počinju da se listaju i koža postaje suha, onda je to obično znak kako vašem organizmu nedostaje neki nutrijent. Uzroci zbog opadanja mogu da budu različiti i u pozadini se veoma često kriju i neke ozbiljnije b0lesti koje nekada treba da tretirate onako kako doktori govore.

Stručnjaci su rekli da se nokti mogu listati zbog nedostatka silicijuma, selena, željeza, kalcijuma, cinka, magnezijuma i vitamina kao što su C, E, B, i D. Također su naglasili da u slučaju deficita željeza u 0rganizmu se može situacija p0goršati.

Osim toga su stručnjaci rekli da ako imate ovaj problem da ga ne bi trebali pokušavati sami liječiti jer čak neadekvatan tretman može dovesti samo do gore situacije.

Ako vam ta pojava nije uzrokovana zbog neke fizičke p0vrede koja izaziva p0remećaj u rastu, onda je najbolja stvar koju možete uraditi da se obratite dermatologu.