Mnogo ljudi ne zna da je veoma često suha koža na lakotvima simpt0m dijabetesa. Suha koža koja bude na laktovima može i da bude simptom dehidratacije 0rganizma ali i drugih zdravstvenih problema, dok ćemo vas danas malo uputiti više u tu temu.

Prvo pravo koji je bitno za kožu jeste da je hidrirate jednako na svim dijelovima tijela, pa njeno isušivanja može da izazove ovaj neprijatni sloj na njoj. To bude također često karaktereistika ljudi koji dugo vremena rade za stolom i rade za kompjuterom.

Ipak, suha koža vam može biti znak up0zorenja za stanje kao što je alergija na neku hranu, dermatitis, dok može upozoravati i na nedostatak vitamina A, B i D.

Razlog zbog čega je nedostatak tih vitamina u vašem organizmu se odmah može vidjeti na koži, pa ako vi imate taj problem, onda se ti vitamini zapravo ne primaju kako treba u vašem sistemu za varenje.