Crni luk nije samo veoma koristan sastojak u kuhinji nego zna da bude i veoma koristan kada je u pitanju liječenje nekih b0lesti i zdravstvenih pr0blema.

Koristite ga protiv 0pekotina: Sigurni smo da ste se nekada 0pekli na nešto, a sljedeći put kada vam se to dogodi, onda možete da isječete komad crnog luka pa da ga naslonite na 0pekotinu. Zbog njegovog dejstva će da vam spriječi nastanak infekc1je i 0žiljaka.

Spriječite ub0d ineskta: Zbog intenzivnog mirsa luka se ne morate brinuti oko komaraca, ali u slučaju da već imate ub0d, onda prislonite luk na kožu pa ćete da spriječite svrbež.

Groznica: Sve što je ptorebno jeste da postavite crni luk u čarapu, a onda će da vam visoka temperatura bude odnešena veoma brzo.

Osim svega toga je dobra stvar da uvrstite luk u vašu ishranu jer on ima mnoga svojstva, ali isto tako i neke vitamine koji su bitni za naše zdravlje.