Kako bi se bakterija iz zaraženog krpelja prenijela na organizam od čovjeka, samo je dovoljno da krpelj bude na koži nekih 24 sata, a problm je kod toga što dosta ljudi i ne može da se sjeti kada ih krpelj ub0de, posebno ljudi s lajmskom bolešću.

Krpelja bi se trebali paziti ljudi koji žive u nekim šumskim područjima ili dosta vremena tamo provode, ili ljudi koji vole boraviti u prirodi ili baštama, te možda koji se na poslu suočavaju sa terenom gdje ima rastinja.

Simptomi koji se mogu javiti nakon ub0da krpelja su gr0znica, umor, b0lovi u mišićima, te otečeni limfni čv0rovi i glav0bolja.

Ono što je jedan poseban jači simptom jeste i migratorni eritem, a tačnije će se to pojaviti na mjestu ub0da, gdje će to biti kao crveni pečat i koji se može javiti nekih sedam dana nakon ub0da. Pazite se samo na taj simpt0m kako se ne bi pretvorilo u nešto g0re.