K0žna b0lest po imenu Hidradentis supurativa se veoma često pogrešno ili previše kasno dijagnostikuje, a ta b0lest k0že izaziva osip, te “tačke” po tijelu koje mogu ispuštati gn0j.

Pacijenti njih najčešće imaju po preponama i pazusima, te zadnj1ci, a one mogu da budu veoma b0lne i neprijatne. Tu je u pitanju jedna relativno rijetka bolest, ali ipak može da ostavi negativne p0sljedice, te su promjene na k0ži b0lne i izazivaju tegobe.

Osim toga se pacijenti često stide pokazati kožu radi čega se i povlače u sebe, a ako se ne tretira onda b0lest izaziva sve više izbočina koje vremenom utiču i na pokretljivost tijela.

Čak pacijenti koji imaju tu b0lest imaju često depres1ju i anksioznost kao prateće pr0bleme, dok doktori govore da je to većinom jer ne potraže pomoć na vrijeme, gdje se stide da pokažu nekome svoj pr0blem, ali ipak to je velika greška i morate shvatiti da su doktori tu kako bi vama pomogli.