Da su oni nju primijetili samo par minuta kasnije, onda je veoma vjerovatno da bi ova priča imala skroz drugačiji kraj. Kada su je izvukli iz vode, Hana je bila živa, ali je njoj ipak bila potrebna h0spitalizacija radi jakih 0pekotina na jednoj strani tijela.

Učiteljica od 23 godine je napustila svoj stan u Njujorku kako bi ona mogla otići na trčanje, a kada su je izvukli iz vode, tada je rekla kako je odlazak na džogiranje zadnje čega se ona sjeća.

Kada je bila u b0lnici, onda je njoj bilo potrebno neko vrijeme kako bi se pomirila sa činjenicom da je od toga vremena prošlo dvadeset dana i da se jednostavno nije mogla sjetiti ničega.

Ona je jedne noći kada je spavala sa svojom majkom u bolnici odjednom se probudila pa je tada samo rekla: “Ja sam bila na svetioniku”. Ipak, kada je nju majka pitala za taj svetionik, onda se ona nije mogla sjetiti ničega.