Kristofer Megiod 36 godina iz škotskog grada Hamiltona je prem1nuo zbog p0sljedica tuče u koju je on ušao sa dvojicom nepoznatih mladića na ulici. U parku su njega neka dva nepoznata mladića napa’la.

Kada su njegove komšije i njegovi prijatelji saznali za to što se dogodilo, onda su se oni okupljali u velikom broju ispred kuće od Megija gdje su ostavljali cvijeće.

Isto to popodne je porodica Megija pregledala snimke koje je njihova kamera napravila pred kućom, pa je tako vidjela jednog od komšija kako je ukra0 dva buketa cvijeća.

Ne samo da je ukrao to što nije trebao uopšte dirati, nego je tokom odlaska on gazio i po drugom cvijeću. Porodica od Megija nije mogla vjerovati šta su vidjeli na tome video snimku, te je poslala taj snimak medijima kako bi počinioc toga groznog čina bio poznat javnosti. Osim toga su htjeli da pokažu ljudima šta sve ima u svijetu i kakvih ljudi ima.