Čovjeka koji se zove Slobodan Zdravković od 76 godina je p0licija pronašla u njegovoj kući zavezan0g za st0licu. On je čitavog života radio u Njemačkoj i imao je veliku penziju, pa je on jednom dao običan oglas koji je njega k0štao živ0ta.

Nep0znati razb0jnici su ga veza’li za stolicu i tražili da im kaže gdj eje novac kojeg je on čuvao tokom svoga života, dok je inače taj slučaj prijavila p0liciji žena koja se brinula o njemu i o njegovoj kući.

0na ga je pronašla, a odmah je pozvala p0liciju kada je vidjela šta se desilo, pa je sve u njegovoj kući bilo ispremetano i ukazivalo je na to da su saznali informacije po koje su došli.

Također su njegove k0mšije rekle p0liciji da je on dao oglas da traži ženu i da se na taj oglas oglasilo tri žene, dok se ni jedna od njih nije tamo zadržala, dok je sve završil0 tragičn0.