Svima je jasno da se danas vodi dosta drugačiji život nego ranije i da je ljudski život postao nekako brži, pa da su navike postale drugačije i da žene znaju imati razne probleme sa hormonima.

Ako vi imate neki p0remećaj h0rmona, onda vam se to može pokazati na ovaj način, a to je da ako imate više dlaka nego ranije, pa da vam dlake čak rastu na nožnim prstima, onda to može biti znak da je došlo do p0remećaja hormona, a to je naravno ako nisu vam ranije na tome mjestu rasle.

Jedna stranica se odlučila detaljno pozabaviti sa tom temom, a žene koje vode tu stranicu su inače profesionalci koji su obavili istraživanje i zaključili da ako se vama jave dlake na prstima odjednom onda je to znak da vi imate pr0blema sa h0rmnoima.

Isto tako ako ste ih imale, a onda su odjednom postale tamne boje, onda je to još jedan od simptoma. Postoji šansa oko toga da je u pitanju genetika također.