Potraga za tijelom male Danke Ilić i dalje traje, iako su S.J. iz sela Luka i D.D. iz sela Zlot priznali ubistvo djevojčice iz Bora. Ovi osumnjičeni su dali priznanja policiji u vezi sa izvršenjem ovog tragičnog zločina. Policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi pronašla tijelo nestale djevojčice i okončala ovaj slučaj.

Vuk Stevanović, advokat, naglašava da samo priznanje nije dovoljno da se neko osudi za ubistvo. Iako su osumnjičeni priznali zločin, sud će sagledati sve dostupne dokaze prije donošenja presude, a to uključuje i pronalazak tijela nestale djevojčice. Čak i ako tijelo nije pronađeno, osoba može biti osuđena za ubistvo ako postoje drugi dokazi koji ukazuju na to da je počinjen zločin. Ovo naglašava složenost pravnog procesa i značaj sveobuhvatne analize svih relevantinh činjenica u sudskom postupku.

Advokat Vuk Stevanović, naglašava važnost DNK dokaza u ovom slučaju, posebno ako se utvrdi da pripada nestaloj djevjočici Danki. On ističe primjer Ane Volš, čije tijelo nikada nije pronađeno, ali su drugi dokazi, poput DNK materijala na oružju i kretanja supruga u kritičnom periodu, doveli do presude. To pokazuje da se i bez tijela može osuditi počinilac zločina ako postoje jaki dokazi koji ga povezuju sa djelom.

Stevanović dalje objašnjava da nedostatak tijela može uticati na visinu kazne, ali neće biti prepreka za osudu. Ako se dokaže da su osumnjičeni zaista izvršili ubistvo, kazna će biti adekvatno visoka. Važno je da se prikupi dovoljno jakih dokaza, poput DNK u vozilu i analize kretanja vozila, kako bi se potvrdila njihova krivica. Iako je trenutno teško predvidjeti ishod, Stevanović naglašava da će istraga pokazati koliko su ti dokazi jaki i da će sud donijeti pravednu presudu na osnovu prikupljenih činjenica.