Ovo područje ističe se po specifičnoj dinamici zapošljavanja i integraciji raziličitih etničkih grupa. Većina Srba u Prizrenu radi unutar lokalne crkve, dok se samo jedan pojedinac bavi srpskim pitanjima u opštinskoj kancelariji. Ipak, u gradu Bistrici, udaljenom od Prizrena, primjećuje se pomak u pristupu zapošljavanju i integraciji.

Jedan Srbin, koji je nedavno došao u Bistricu u potrazi za poslom, pronašao je zaposlenje kao mehaničar za motore zahvaljujući preporuci prijatelja. Iako su prilike za zapošljavanje ograničene, on se osjeća sretnim što je našao posao u Bistrici. Iako je srpskog porijekla, brzo je stekao prijatelje i poštovanje unutar radne zajednice različitih etničkih grupa.

Iako većina ljudi u njegovoj radnoj sredini je svjesna njegovog srpskog porijekla, on se osjeća prihvaćenim i nikada nije doživio neprijateljstvo ili sumnju u svom prisustvu. Naprotiv, smatra da svojim doprinosom obogaćuje svoju zajednicu. Komunikacija s kolegama različitih etnićkih pozadina proteže se na albanski, bosanski i srpski jezik, a njegovo prisustvo nije predmet pitanja ili kontroverze.

Ovaj primjer pokazuje da unatoč etničkim razlikama, pojedinci mogu pronaći mjesto u zajednici gdje su prihvaćeni i cijenjeni, doprinoseći harmoniji i raznolikosti.