Ovo je jedna osjetljiva tema, a što se tiče jutarnjeg m0ždanog on je do 25 posto on može da bude zaista p0dmukao, a sve češće se sa b0lešću susreću mladi ljudi koji imaju karaksteristične teg0be koje mogu da dovedu do inval1diteta.

Bitno je da prepoznate m0ždani kako bi vi mogli da prepoznate p0sljedice koje slijede, a procjenjuje se da se njegovi simptomi javljaju između 6 i 9 časova.

Zanimljivo je kako se nijedan od karakterističnih simptoma jutarnjeg m0ždanog ne pojavljuje prije odlask au krevet i sve to otežava sprovođenje odgovarajućeg liječenja i pružanje p0moći ljudim jer je teško da se utvrdi u koje vrijeme je osoba bila potpuno funkcionalna.

Ukoliko se metoda rastvaranja ugrušaka u m0zgu primjeni previše kasno, onda postoji veliki rizik od k0mplikacija. Jutarnji m0ždani se inače smatra komplikovanijim od budnog udara, pa neka od zapažanja pokazuju kako m0ždani iz buđenja daje lošije kliničke rezultate, a ostatak teksta o ovome pročitajte OVDJE.