Vjerujemo da bez obzira gdje živite na našem prekrasnom Balkanu postoji vjerovanje koje se prenosi s generacije na generaciju, a jedno od njih je da ako vas svrbi lijevi dlan znači da ćete uskoro dobiti neku vrstu novca.

Ljudi ne vjeruju u određene stvari, ali kao što smo primijetili, za njih su istinita sva vjerovanja vezana za novac. Kad ih zasvrbi lijevi dlan, kažu da će dobiti novac, neki nikad ne žele da iz novčanika vade sitniš da ne bude prazan jer donosi lošu sreću.

Mnogi ne žele da sade orah u svom dvorištu, jer prema nekim verovanjima on donosi nesreću u novcu svima koji žive u toj kući.

Moramo reći da kada vas svrbi lijevi dlan, to ne znači da ćete dobiti novac, to znači da imate samoreakciju na tijelu, kao i kada vas svrbi desni dlan. Moramo reći da ljudi vjeruju u šta god žele, a to je jedno od najvećih praznovjerja