Građani imaju rok od godinu dana da podmire dugove za komunalne usluge, struju, kabelsku televiziju, mobitele i fiksne telefone.

Iako se dugovi mogu naplatiti i nakon isteka tog roka, potrošači imaju pravo na prigovor u propisanom roku kako bi spriječili prisilnu naplatu. Zakonom je regulirano da dužnik ne može ponovno aktivirati uslugu ako je opterećen zastarjelim potraživanjima nakon godinu dana.

Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije naglašava da Zakon o obveznim odnosima propisuje da sve mjesečne usluge zastarjevaju za godinu dana. Potrošači trebaju čuvati dokaz o uplati 12 mjeseci. U slučaju propuštanja upozorenja, izvršitelj će intervenirati, pa Alfirović ističe važnost pravovremenog reagiranja na dobivena rješenja kako bi se izbjegle visoke kamate.

Alfirović napominje da građani ne bi trebali ignorirati rješenja koja dobiju te da, ako prime rješenje od ovršenika zbog zastarjelog potraživanja, moraju uložiti prigovor u roku od osam dana. Podnošenje žalbe odmah nakon toga jedini je način da se spriječi ovrha, jer se tada pozivaju na zastaru.