Doktor Voja je rekao da je tri puta nedeljno potrebno praviti žuru buraniju jer ćete tako da dobijete čitav set vitamina A, C i E koji je vama potrebno za tu sedmicu.

Sada smo na pragu proljeća i ovo je period kada mnogi ljudi žele da malo 0čiste svoj 0rganizam, pa je pored staklenika nama sada dostupno povrće koje dolazi iz toplih predjela.

Doktor Voja je rekao da bi bilo dobro da zasadite žutu buraniju ako se bavite sa poljoprivredom, a da se može bariti u ekspres loncu i kada se ohladi da se koristi, pa se može servirati uz svaki obrok, kako to ko voli.

On je rekao da je to najzdravija salata u ovome periodu, pa je i rekao da je u naredno periodu potrebno da mi unosimo što više antioksidasa i to svježih, te da su vitamini veoma bitni u našem životu i da ih možete dobiti od buranije u ovome periodu.