Prema riječima svjetske zdravstvene organizacije, čak oko 4,3 miliona ljudi ima p0sljedice zbog izlaganja unutrašnjem zagađenju vazduha, dok zagađenje vazduha u prostorijama može da izazove ozbiljne teg0be kao što su respiratorna 0b0ljenja i srčani.

Tako sprejevi i osvježivači vazduha, te strujni osvježivači i neutralizatori mirisa neće eliminisati neugodne mirise nego će ih samo zamaskirati. Zapravo je situacija takva da većina tih proizvoda doprinose zagađenju vazduha u prostorijama radi t0ksina koje u sebi sadrže.

Mnogobrojna istraživanja su pokazala da su osvježivači ti koji sadrže jedinjenja t0ksična za organizam i pored toga što zagađuju vazduh su štetni za zdravlje ljudi, a tako postoje hemikalije koje se nalaze u osvježivačima vazduha pa sve to može da ostavi velike p0sljedice.

Oni koji su u spreju su posebno 0pasni, pa ako se svakog dana upotrebljavaju, mogu da dovedu do alergijskih reakcija i glav0bolje, te mučnine. Vještačke osvježivače zamijenite prirodnim i ne zaboravite da zračite vaše prostorije u kući svakodnevno.