Moramo da kažemo kako se u zadruzi svakodnevno dešavaju jako čudne stvari, ljudi se ne ponašaju civiIizovano, izgleda d aizgube pojam o tome šta je normalno a šta nije, a još više izgube pojam o tome da ih svi gledaju i da se njihovi najmiliji kod kuće zbog njih stresiraju.

Kako vidite u samom naslovu danas dnosimo video snimak jedne tu’če koja je izbila kada najviše svađa i suk0ba bude, to je utorkom, kada imaju žurku. Video snimak kao i uvijek je pr0duckija pokušala sakriti, ali su ga poslije morali objaviti, međutim, ovih dana ga svi dijele, i pokušavaju da ukažu na to, kako obezbjeđenje nije nikakva sigurnost, jer i preko njih se jako puno tu’ku.

Moramo da kažeom kako je ovdje došlo do više kuk0ba na kraju, prvobitno su se svađali Janjuš i Zola, Car je došao da ih razdvoji, ali je na kraj završio u sukobu sa Janjušem, pogledajte i sami kako je to sve izgledalo:

https://www.youtube.com/watch?v=7h2bDg2cyxI&feature=emb_title