U nedavnoj objavi na Facebooku, jedna dama iz Novog Sada podjelila je svoje iskustvo susreta sa muškarcem koji je tražio utočište na velikoj hladnoći. Zatekla ga je kako sjedi na klupi, gotovo nepokretan, očajnički pokušavajući da se skloni od hladnoće. Budući da je željeznička stanica bila zatvorena, odlučila je da stupi u razgovor sa njim i ponudi svoju pomoć.

Osoba sa kojom je razgovarala djelovala je dezorjentisano i otkrila joj je da je upravo otpuštena iz medicinske ustanove, dok je još uvijek nosila pelene i papuče. Također, izrazila je nesposobnost da sama skine pelene.

Prvobitno je pomislila da ovaj gospodin možda pati od demencije ili sličnog stanja, te je odlučila da podjeli ovu informaciju sa lokalnom zajednicom u nadi da će, ako se njeni pretpostavke pokažu tačnim, porodica ili prijatelji moći da ga pronađu.

Međutim, iznenađenje je bilo veliko kada je saznala da je ovaj gospodin profesor hemije. Ovo je zapanjilo i zbunilo, jer je prvobitno bila skeptična, ali je ubrzo otkrila njegovo široko znanje i sposobnost da se izrazi sa naučnom preciznošću.

U nastojanju da mu pomogne, dala mu je što više novca je mogla, nagovarajući ga da kupi hranu i sve ostale potrepštine koje mu trebaju.

Nažalost, morala je da požuri jer je morala uhvatiti autobus, pa je bila primorana da ode, ali je ostala duboko dirnuta ovim iskustvom.