Kada pomenemo ispovijesti ,moramo da kažemo kako široke narodne mase vole da im prenosimo takve stvari. Naime, danas prenosimo ispovijest žene koja je zbog svojih godina željela da ostane anonimna, jer ima lijep život sada, kako kaže i 57 godina. Ispovijest je uzdr’maIa mnoge majke i supruge u blizini Valjeva, pitaju se da li je neko iz njihove kuće bio s njom?

Ona kaže da je bila mlada imala je oko 27 godina kada je slučajno stajala kod jednog mosta i kada je primjetila d aje jedan mladić gleda. Onda ga je pitala da li želi nešto rekao je da ima novac i da je žeIi, tada se počela baviti s tim poslom. Ona kaže da je posao išao dobro i da je dobro zarađivala, dovoljno da je sebi osigurala jako lijep život od 48me godine ne radi i super joj je. Ima neke muškterije koji su joj više ljubav, koji dolaze njoj i oni pomalo provode vrijeme zajendo.