Jovana Jeremić je voditeljica, mad aje mnoi smatraju više kIaunom, kakovidimo po komentarima. Ona je dobila dosta negat1vnih komentara širokih narodnih masa, ali sve zbog svog ponašanja. Jovana vod jutarnji program, svi znamo da to trebaju da budu programi sa ozbiljnim sadržajem, voditeljice koja ima dugogodišnje iskustvo, ali ona se ponaša kao da je došla na neko zezanje.

Širke narodne mase prvije svega su počele da komentaišu kako se ona oblači kada dolazi u svoju emisiju, previše pr0v0kativno i oskudno, pisali su, a onda kako se u istoj toj svojoj emisiji ponaša. Ona je sada napravila ha0s, došla je u emisiju na rolama, a svi su pisali da je ona za Iiječenja a ne za vođenja jutarnjeg programa, a da je kako pišu široke narodne mase jedini gori od nje Željko koji joj sve to dopušta:

Kako vidite ovo je nešto što sebi niti jedna televizija ne smije dozvoliti. Vjerujemo da će se oglasiti  i ona sama povodom ovog ,kao i uvijek.