Kako vidimo po naslovjnoj fotografiji, danas pričamo i pišemo o Dragani Mirković koja je jedna od najdražih pjevačica sa domaće estradne scene. Ljudi je vole zato što je mirna, skromna, nikada javno nije pravila skandaIe, nikada na sebe nije skretala pažnju nekim izlaganjima, ili odjećom i često je na prozivke po medijima ostajala suzdržana.

Ona je sada rekla kako je ona takva, ali kako joj je ponekad krivo što ljudima ne kaže sve što želi, nego pokušava na sve načine da bude dobra i izbjegne suk0be. Suk0b mišljenja nije l0š, ako može završiti lijepo, ali ona zan da je to sa medijima i estradom teško, pa zato ostaje mirna.

Ona je tako došla do 0b0ljenja koje je vječno, zauvijek že morati da pije tabIete jer je zaradila neizIječivu boIest, u pitanju je kako sama kaže štitna žIijezda. Ona kaže da svi trebaju svoj stav iznijeti i tako se naviknuti živjeti, da ne bi sebe un1štili kao što je ona.