Jedan od najčešćih lijekova koji se dobijaju i koriste bez recepta je paracetam0l, ali ipak doktori su rekli da postoji 0pasnost ako se on koristi u određenom obliku.

U pitanju je ta tableta koja se pije u šumaćem obliku, pa prema procjenama od doktora iz Britanije, on sadrži veliki nivo soli, što može da bude 0pasno za ljude sa srčan1m problemima.

Natrijum koji se nalazi u flaširanoj vodi čak može biti 0pasan za ljude koji imaju visak pritisak, pa je dodatni problem što nekada simptomi visokog pritiska znaju biti skriveni.

Sol se dodaje šumaćem obliku paracetam0la da bi se podstakao proces rastvaranja tableta u vodi i upravo sa takvim unosom lijeka se podiže rizik od komplikacija.

Jedna studija u Britaniji je zapravo utvrdila da osobe koje piju šumeći paracetam0l imaju 22 viši rizik od srčan0g i m0ždanog, te se ustanovilo da rizik od srčanih pr0blema bude povišen za 19 posto kod ljudi koji inače nemaju kardi0vaskularna 0boljenja, a ostatak teksta o ovome pročitajte 0VDJE.