Jelena Karleuša je ponovo istakla svoj apel protiv ubijanja životinja radi ishrane, naglašavajući svoju saosjećajnost i podršku prema njima. Njen stav o ovom pitanju je jasan i oštar, izražavajući protivljenje konzumiranju mesa i pozivajući ljude da razmotre svoje navike i postupaju sa saosjećanjem prema životinjama.

U svom postu na društvenim mrežama, Kareluša je opisala situaciju jagnjeta koje je ubijeno, izražavajući dugoku tugu zbog patnje koju životinje trpe zbog ljudske ishrane. Također je kritikovala ideju da je konzumiranje mesa izbor ili pravo pojedinca, ističući nepravdu i patnju koju to uzrokuje životinjama.

Dodatno je naglasila svoj stav kroz upotrebu primjera glumice, aludirajući na situaciju u kojoj je prethodno kritikovala nekoga ko je izrazio slične stavove o konzumiranju mesa. Njen cilj je podsticanje svijesti ljudi o patnji koju uzrokuje konzumiranje mesa i pozivanje na promjenu navika i ponašanja.

Karleušin apel odražava njenu duboku briu za dobrobit životinja i poziva na saosjećanje i promjenu u načinu na koji ljudi tretiraju i koriste životinje.