Ovaj slučaj se zapravo dogodio u Engleskoj u mjestu Birimigem, gdje je muškarac po imenu Mirk Chahil kupio crne čarape, a onda kada je došao kući u njima, tada je prije samog pranja tih čarapa on pronašao jedno malo pismo koje je bilo napisano na kineskom jeziku.

Tada ga je baš zainteresovalo šta to tu piše i onda je tražio nekog da mu to prevede. Onda je saznao da je tu poruku napisao neki zatv0renik koji je rekao da je nepravedno zatv0ren, pa kada je Mark to prijavio u radnji u kojoj je kupio, Kinezi su se nasmijali samo i rekli su da je to zapravo trend u Kini.

Spomenuli su mu da se Kinezi šale na takav način, ali da oni nisu njemu mogli objasniti kako se ta poruka našla baš u njegovoj čarapi.

Nikako mu nije bilo jasno zašto bi se iko šalio na takav način jer sve to su ozbiljne stvari.