Kada su u pitanju dlačice na nožnim prstima, onda možemo tu reći da postoje neke zaista iznenađujuće stvari oko zdravlja. Možda ste do sada i sami vidjeli da se dlačice nekada mogu da pojave na neobičnim dijelovima. Evo šta znače one..

Vaša cirkulacija nije baš idealna: Ako se desi da vi nemate nikakvih dlačica na vašim prstima ili one same opadaju, onda vam to može biti znak kako nešto ne valja sa vašom cirkulacijom, a inače je sasvim normalno ako imate par dlačica na tome dijelu, osim ako vi njih ne uklanjate sami, ali ipak ako nemate nikako dlačica, onda to može ukazivati na pr0bleme sa cirkulacijom.

H0rmonalne promjene: Ukoliko se desi da vam dlačice postaju grublje i tamnije, onda je moguće da prolazite kroz neke h0rmonalne promjene ili ako su va nekada bile u mladosti svjetlije, onda to ne mora značiti da će potamniti kako starite i to je jednostavno prirodni slijed događaja.

Imate dobru cirkulaciju: Ukoliko se desi da imate previše dlačica na nogama i prstima, to vam može govoriti da imate veoma dobru cirkulaciju. Imate periferne vaskularne b0lesti: Jedan od uzroka zašto imate slabu cirkulaciju može da bude periferna vaskularna b0lest.