Pokazalo se da je prvi razlog zbog koje će muškarac da napusti ženu zapravo zapostavljanje muškarca, a tako ni jedan muškarac neće da ostane pored žene koja ne obraća pažnju na njega i koja ga zanemaruje. Isto tako ne vole kada žene prave kućne ljubimce od svojih muževa, pa tako nemojte da mislite da će trpiti nepoštovanje i da neće biti uvr1jeđen.

Drugi razlog je ugrožavanje njegovog ličnog prostora i to je veoma bitno, pa tako treba da znate da on mora da ima svoj liči prostor i sloodno vrijeme i da ne vole kada im prate svaki korak.

Isto tako je jedan od razloga nedostatak zahvalnosti, a samo jedno “hvala” može da napravi veliku razliku gdje će on možda da bude spreman da uradi mnogo drugih stvari za vas koje inače ne bi jer se osjeća kao da vi ne vidite šta on radi za vas, te se trebate staviti u njegovu situaciju.