Dr sci. med. Marjana Vukićević je svima poznata doktorica, ona jako često ukazuje mladim na neke simtome i boIesti koje se ignorišu. Danas kako vidite pišemo o moždanom uda’ru koji je jako ozbiljan, koji kako znamo može dovesti do paraIize, a u najg0rem slučaju izh0d mu može biti u smr’t, tako da niko ne bi trebao da ignoriše sljedeže simptome:

Ukoliko primjetite da vam trnu ruke ili noge, to je prvi simptom koji se kako ona kaže javlja satima prije, a ako dođete do 8 sati prije uda’ra uz pomoć prepoznavanja simptoma, može vam se pružiti odgovarajuća pomoć. Pored ovog simptoma, javljaju se još dva glavna, a to je promjene u govoru, to jeste smetnje u govoru kao i promjene na licu, najčlešće iskrivljenje usta..

Ona kaže da mladi žive sve brži život i pod većim stresom i da svako od njih nije svijestan koliko je izložen stresu koji može završiti na kraju sa udaarom.