Čovjek po imenu Frederik Desnar je iz Pariza, a on je tuži0 firmu gdje je radio jer je njegov posao bio “d0sadan” i da se on stalno osjećao kao da “nije zaradio svoju platu”.

Kompanija je nakon toga morala njemu isplatiti čak 40 hiljada eura jer je sud presudio u njegovu korist. Ovaj čovjek je radio u firmi proizvođača luksuznih parfema, a on se tamo vratio nakon sedam mjeseci b0lovanja.

Bio je na b0lovanju radi ep1leptičk0g napad’a kojeg je on doživio tokom vožnje i tada je izazvao sa0braćajku zbog koje je on bio par dana u k0mi, kako je to pisao Fenix magazin.

Pored toga što je on bio uvijek vrijedan radnik, kada se vratio sa b0lovanja, onda je njega firma skroz zanemarila i on je provodio vrijeme tako što je “0bavljao poslove za predsjednika firme”. Tako je on radio samo do 40 minuta dnevno i niko nije uopšte mario da li će on na vrijeme da se pojavi i to je bilo tako četiri godine.