Bezbjednosne organizacije koje su u saradnji sa vatrogascima su sproveli veliku kampanju i upozorili su da zatvorena vrata mogu da zapravo imaju odlučujuću ulogu kada je u pitanju spašavanje živ0ta.

Ljudi imaju naviku da spavaju sa otvorenim vratima spavaće sobe i mnogo ljudi baš ne razmišlja o tome, ali ipak to može da bude veoma bitno u nekim situacijama.

Institut za istraživanje sigurnosti je sproveo jedno veliko istraživanje u Americi, a rezultat u svemu tome je pokazao da dosta ljudi vjeruje kako je sigurnije da spavaju sa otvorenim vratima, a da je ipak tačno upravo suprotno.

U slučaju p0žara će se kod zatvorenih vrata usporiti širenje plamena i smanjiti će se 0trovni dim, te se poboljšati nivo kiseonika u prostoriji, pa će se osim toga i smanjiti temperatura. Upravo to je sada razlog zbog čega će mnogi ljudi razmisliti sljedeći put kada budu išli na spavanje sa otvorenim vratima, a posebn ako ste više izloženi tome.