Pjevač Muhamed Mukanović je 2015. godine napustio 0vaj svijet poslije m0ždanog i tada je imao 74. godine, dok su mnogi bili ubjeđeni da je sve to bilo zbog tuge od por0dične traged1je kada je on 0stao bez 0ba s1na.

On se jednom na sceni predstavio sa pjesmom “Proklet da je život cijeli”, a radi naziva te pjesme su mnogi ljudi pomislili kako je on ureka0 svoju sudb1nu pa joj promijenio tok i da je postala jako teška.

Njegova porodica je bila njegova najveća vrijednost u životu, pa kada je on mislio da je ostvario srce svoga doma i da ima uspješnu porodicu, njemu se dogodio najteži događaj u životu.

Tada je izgub1o sina Damira koji je bio uspješan mladi čovjek koji je imao sa0braćajku, a nedugo poslije toga je njegov sin Igor prem1nuo na kondicionom treningu koji je inače bio rukometaš. Tako su i mnogi rekli da on nije nikada prebolio svoga brata.