Kada pomenemo neke čudne situacije, definitivno vam moramo prenijeti priču koja nije nastala na našim prostorima ali je putem medija došla do BaIkana i sada svi o tome pričaju. Ova situacija se desila u Južnoj Americi, ali je majka toliko pričala o tome, nije željela da šuti, jer je znala kako kaže da je u pravu, da je njena životna priča obišla cijeli svijet.

Ona je bila istrajna u svojoj odluci da sazna istinu i da otvori sanduk svoj dječaka, da se to i desilo poslije 42 godine b0rbe za to. Ona se p0r0dila 1974. godine ,rodila dječaka, a kako kaže nakon pet dana su došli i rekli da je um’ro.

Hana MigueI im nije vjerovala željela je da ga vidi, ali joj nisu dali. Znala je da su ga ukraIi kako kaže, jer je to bio veseo i zdrav dječak. Kada su sada uz vještake i razne potvrde i odobrenja koje je morala da prikupi otvorili san’duk, skameniIa se,prazan je bio i znala je to sve ove godine, kako kaže.