Vjerovali vi to ili, nošenje vunenih čarapa nosi mnogo veće zdravstvene prednosti nešto što to mnogi mogu pretpostaviti. Već od ranije su vunene čarape postale predmet historije i tradicije, pa su one i dan danas u upotrebi, a daleko su manje zdravij nego starije vunene čarape koje su se pravile.

Vunene čarape su izrađene od potpuno prirodnog materijala i taj materijal sa sobom nosi mnoge zdravstvene prednosti, pa kada odemo na spavanje u vunenim čarapama, onda naš organizam tokom noći ima sposobnost da uspostavlja pravilnu tjelesnu termo regulaciju, pa na takav način se uspostavi harmonija u funkcionisanju mozga i ostalih dijelova tijela.

Vunene čarape su takve da potiču cirkulaciju u nogama i sve to je veoma bitno jer cirkulacija u perifernim dijelovima tijela zna biti dosta slabija nego ona koja bi mogla da se kaže da je zdrava.

Kako to tradicionalna kineska medicina nalaže, nošenje vunenih čarapa će vam podsticati pravilan protok životne energije i spriječavati će da vam energije odlazi u nepovrat preko stopala.