Za ovo stanje se smatra da p0gađa jednu od 10 žena. Djevojka po imenu Sara Dojl od 26 godina je dobila dijagn0zu neizlječiv0g stanja kada je ona hitno prebačena u b0lnicu sa “bizarnim” simptomima.

Zapravo je bila situacija da je ona imala čudne b0love u lakotovima i onda se odjednom sruš1la, a doktori u ginek0lošk0j b0lnici su njoj otkrili vanmater’ičnu trudn0ću, dok su otkrili također da ima stanje koje je izazvalo njoj hr0ničnu b0l od 16. godine.

Tako je Sara poslije dugo vremena dobila odgovor da ima to b0lno zdravstveno stanje koje p0gađa jednu od 10 žena, dok je za postavljanje te dijagnoze bilo potrebno čak preko sedam godina.

Ona je i sama priznala da dugo godina nije imala istu količinu energije, pa da kada god bi kontaktirala doktore da bi joj samo rekli da se treba odmoriti i piti puno vode. Često je znala osjećati jake b0love i sve to je jako uticalo čak na njeno mentaln0 zdravlje.