29. novembar – dan kad je nastala Jugoslavija

0
261

29. 10. slavio se gotovo šest desetljeća kao državni praznik SFRJ, a službeno je ukinut više od deset godina nakon raspada te zajednice – u studenom 2002. Taj je datum ušao u povijest 29. 10. 1943., kada je Drugo zasjedanje AVNOJ-a i u Jajcu, gdje je donesena odluka o saveznom ustroju Jugoslavije, a kraljevskoj vladi zabranjen povratak u zemlju.

AVNOJ je tada proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim državnim tijelom, koje je donosilo povijesne odluke o ustroju Jugoslavije. Ovim odlukama ustavnog karaktera izgrađena su vrhovna državna tijela nove Jugoslavije, pa je taj datum zapisan kao dan stvaranja nove Jugoslavije.

AVNOJ je također odlučio novu Jugoslaviju graditi na demokratskom principu kao državnu zajednicu ravnopravnih naroda. Josip Broz Tito, generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije i vrhovni zapovjednik Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, proglašen je maršalom Jugoslavije.
Po završetku rata, od 1945., 29. 10. slavio se kao dan Republike i bio je jedan od najvećih praznika u bivšoj SFRJ.

Prema tadašnjem Zakonu o državnim praznicima, proslavljena su dva neradna dana, uz svečane akademije u glavnim gradovima republika bivše države, počasni vodovi, a 1964. godine ustanovljena je nagrada AVNOJ-a. Prvačići su dobili crvene pionirske marame, a podijeljeni su i razni ukrasi.

Posljednji put ovaj se praznik u Srbiji slavio 2001. godine, jer ga je Savezna skupština službeno ukinula tek sredinom studenog iduće godine. Do 1997. godine 29. 10. slavio se kao dan sjećanja na Drugo zasjedanje AVNOJ-a, ali od tada se slavi kao dan kada je 1945. godine Jugoslavija formalno prestala biti monarhija i postala republika. Zamjena je došla kao izraz kritike što je SRJ nastavila slaviti praznik nepostojeće države – federacije šest republika – koja se raspala 1991. godine.

LEAVE A REPLY